Bukkejagt i Danmark og udlandet

I Danmark er der en stor interesse for bukkejagt. Bukkejagt er uden tvivl en af den mest populære jagtform for de danske jægere. Forklaringen herpå skal nok findes i den tætte bestand af råvildt kombineret med, at jagten finder sted fra maj og frem i de flotteste forårsmåneder i naturen. Alt springer ud, fuglene kvidrer, og bukkene begynder at etablere deres revirer og feje deres opsatser. Selvom man ikke nødvendigvis møder den ønskede buk eller får en skudchance til den, er det en oplevelse at færdes i og betragte naturen. Som riffeljægerne er sanserne en vigtig del af jagten, hvorfor mange bukkejægere sikkert kan genkende dufte og lyde, herunder fuglestemmer, og følge naturens opblomstring henover disse måneder.

 

Eftersom Danmark er et lille land, er udbud og efterspørgsel med til at presse priserne på den danske bukkejagt i vejret. Er man ikke så heldig at råde over et jagtrevir i Danmark, men stadig har stor passion for bukkejagt, findes der heldigvis mange spændende jagtmuligheder i andre europæiske lande. Mange veletablerede jagtrejsearrangører sender årligt mange danske bukkejægere ud på stor oplevelser uden for landets grænser. Priserne på disse bukkejagter er tåler bestemt sammenligning med priserne på leje af dansk bukkejagt.

Brunstjagt

Da den danske bukkejagt er placeret fra den 16. maj til 15. juli, når man ikke at opleve råvildtets brunst, mens der stadig er jagttid. Der er mange holdninger til, hvorvidt bukkejagten bør flyttes til senere på året, således at de stærke bukke når at beslå råerne. I stedet for at tage denne diskussion kan man som jæger opleve brunstjagt i flere kendte jagtlande i Europa. Lande som Tyskland, Polen, England, Sverige og Frankrig er for eksempel alle destinationer, hvor man som bukkejæger kan opleve bukkejagt midt i råvildtets brunstperiode.

Brunstjagt på råvildt er en spændende og intens jagtform, hvor man har mulighed for at blade/lokke de store bukke til skud. Jagten kræver en nervefast jæger med gode evner med et bukkekald. Mestrer man dette, kan man opleve en ganske anden slags bukkejagt end den danske.

Store trofæer i udlandet

I Danmark har vi meget få arealer, hvor det er muligt at lave selektiv afskydning på større bukke. Derfor når mange danske råbukke ikke den optimale alder og dermed trofæstørrelse som de udenlandske råbukke, før de bliver skudt. Dog vidner den årlige danske bukke top 10 om, at der også skydes store og flotte råbukke i Danmark.

Har man som jæger lyst til at jage en større råbuk med en trofæstørrelse i medaljeklassen, er chancen herfor alligevel større på nogle revirer i udlandet. Mange danske jægere søger mod udlandet i håbet op et stort trofæ og en stor jagtoplevelse. Disse ønsker bliver ofte opfyldt og kombinationen af en spændende bukkejagt i nye terræner kan dermed fuldendes af et stærkt trofæ og muligvis en medalje.

Følg os på instagram

Instagram did not return a 200.