Jægere i Danmark

I Danmark har det aldrig været mere populært at tage jagttegn og gå på jagt, end det er i dag. Ifølge Naturstyrelsen indløser mere end 180.000 danske jægere hvert år jagttegn, og tallet har været støt stigende de sidste 10 år. I samme periode har gradvist flere kvinder registreret sig som jagttegnsløsere. Der er i dag ca. 10.000 aktive kvindelige jægere, hvilket ligeledes er det højeste antal nogensinde.


Find frem til spændende events og kurser i samarbejde  med Huntem

Aktuelle Jagtkurser

Jagttegn og jagtprøve i hele jylland

Ta’ jagttegn på 4 dage – Jagtskole.dk har over 1000 jægere på samvittigheden.
Kurset afholdes over 2 weekender. Kurserne ligger så de passer med Naturstyrelsens jagtprøver.

 

Læs mere om jagtskole.dk - her

Danmarks nemmeste jagttegn!

Mange mener, at det at få et jagttegn er blevet vanskeligere
end før – det er rigtigt – bare ikke hos Jagttegn.net


Jagttegn.net har 27 kurser i hele landet fordelt på 3 kursusformer.

Læs mere om Jagttegn.net - her

Aktuelle Jagtevents

Naturens betydning for jægerne

Det er svært at spå om årsagen til denne udvikling i danskernes interesse for jagt. Skal man alligevel forsøge at finde en kvalificeret forklaring, kan den stigende jagtinteresse måske ses i sammenhæng med de samfundsmæssige strømninger, der danner modvægt til det moderne menneskes fortravlede og urbaniserede livsform.

At bevæge sig i naturen tilbyder for mange aktiviteter, der giver mening og indre ro. Naturen kan således repræsentere et frirum fra en ellers travl hverdag. Oplevelsen af naturen kan for mange jægere stå alene, og behøver således ikke nødvendigvis involvere et jagtbytte. Et andet element i forklaringen kan være, at mange mennesker søger tilbage imod det simple liv og vores instinktive handlinger for at finde en mening med og balance i tilværelsen.

Jagttegnskurser

Der findes et bredt udvalg af jagttegnskurser i Danmark. Udbyderne er mange og med forskellige baggrunde. Nogle kurser forløber over flere uger, for eksempel i regi af aftenskole, mens andre er intensive weekendforløb.
Jagttegnskurset består af både en teoretisk og praktisk del. I den teoretiske del tilegner de kommende jægere sig viden om især vildt, våben, jagtetik, lovgivning og sikkerhed. I den praktiske del demonstrerer de våbenhåndtering, afstandsbedømmelse til vildtet og skydefærdigheder med haglgevær.

Hvis jagttegns- og haglskydeprøven bestås, har den nyslåede jæger mulighed for at indløse et jagttegn og erhverve sig et haglvåben. Hvis jægeren også ønsker at gå få jagt med riffel, skal han eller hun yderligere have tilladelse hertil. Riffeltilladelsen forudsætter en særskilt praktisk prøve med riffel, hvor der demonstreres våbensikkerhed og skydefærdigheder med kugle. For at eje en riffel skal man i øvrigt ansøge om våbentilladelse ved politiet. De samme regler om særskilt praktisk prøve gælder for jagt med bue, og tilladelsen gives her for en femårig periode.

Hos Huntem kan kommende jægere finde dét jagttegnskursus, som måtte passe bedst til deres individuelle behov og ønsker.

Jagt events

I kraft af den stigende jagtinteresse blandt danskere, såvel unge som ældre, arrangeres der rundt i landet mange spændende events, der har jagtinteressen i centrum. Hvert år afholdes der jagtmesser, hvor jagtforeninger, jagtrejsearrangører, forhandlere af jagtudstyr, specialklubber for jagthunderacer og øvrige interessenter har en stand og gerne deler ud af deres viden og giver et uforpligtende tilbud.

For mange jagtinteresserede, er disse events en kærkommen lejlighed til at udvide sin viden og lade sig inspirere til nye oplevelser og måske skabe nye netværk.
Huntem samler de væsentlige udbydere af events henover året, for at brugerne hurtigt kan danne sig et overblik over, hvilke tilbud der er i deres nærområde eller få mulighed for at planlægge et besøg.

Foredrag om jagt

Indimellem arrangeres der interessante foredrag om jagt. Foredragene kan omhandle alt fra vildtpleje over hundetræning til trofæaftener og ikke mindst spændende jagtberetninger fra fjerne jagtlande.

For nogle jægere kan netop et foredrag om en ønsket jagtrejsedestination være udslagsgivende for, om han eller hun beslutter sig for efterfølgende at drage nytte af en andens erfaring og booke en lignende jagtoplevelse. For andre jægere er det en god lejlighed til at skabe nye relationer med interessefæller og potentielt invitere til fælles fremtidige jagtoplevelser.

Hos Huntem ønsker vi at bringe disse spændende tilbud og muligheder tættere på vores brugere.

Følg os på instagram