Huntem's Regler og vilkår

Regler og vilkår for brug af Huntem CONNECT

Introduktion

Velkommen til Huntem CONNECT,  der tilbyder gratis jagtformidling via annoncering på hjemmesiden Huntem.com. Når du besøger Huntem.com og benytter dig af Huntem CONNECT, accepterer du følgende vilkår. Vilkårene træder i kraft pr. den 01.09.2018.

Huntem CONNECT har som målsætning at være en professionel og pålidelig platform, der repræsenterer det foretrukne sted for jagtformidling. Der henvises til, at der i brugen udvises god skik og orden, herunder en ordentligt tone mellem brugerne.

For at kunne leve op til denne målsætning, ønsker vi, at man som bruger kan gøre Huntem opmærksom på mulige brud på regler og vilkår via en feedback formular. Her anmelder man en annonce og beskriver sin observation, hvorefter Huntem vil reagere på henvendelsen hurtigst muligt.   


1. Indhold

1.1 Huntem kan efter eget skøn til enhver tid fjerne annoncer, fotos eller andet materiale, der ikke er i overensstemmelse med gældende regler og vilkår for brug af Huntem CONNECT.

1.2 Huntem kan til enhver tid få adgang til indholdet i brugernes oprettede annoncer og forbeholder sig retten til at fjerne dette.

1.3 Huntem CONNECT er gratis jagtformidling for privatpersoner og Huntem accepterer ikke annoncer fra kommercielle interessenter eller kommercielt indhold i annoncer fra privatpersoner. Såfremt man ønsker at annoncere på Huntem CONNECT, kan man kontakte Huntem.com på info@huntem.com for drøftelse af en aftale.

1.4 Som bruger af Huntem CONNECT må man ikke skrive, uploade, offentliggøre eller indsende indhold, der er bedragerisk, falsk, vildledende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, vulgært, stødende, diskriminerende, racistisk, hadefuldt, chikanerende eller til skade mod enhver anden person. Huntem kan uden forudgående varsel fjerne indhold og/eller deaktivere brugeradgang til indhold, som Huntem anser for at være i strid med disse vilkår eller på anden måde være skadelig for Huntem, Huntems brugere eller ejendom og tredjeparter.

1.5 Annoncer på Huntem CONNECT skal repræsentere et reelt fysisk lejemål eller bytte af jagt. Platformen formidler ikke salg af våben eller udstyr mellem privatpersoner eller privatpersoner og kommercielle interessenter.

1.6. Annoncerne skal overholde den gældende lovgivning, herunder Aftaleloven, Markedsføringsloven og Købeloven.

1.7 Huntem fungerer udelukkende som formidler af kontakt mellem privatpersoner og kan derfor ikke drages til ansvar for indholdet i annoncerne eller de interne aftaler, som indgås mellem personer, efter kontakten er etableret.

1.8 En aftale om leje og bytte, der er indgået mellem privatpersoner, og eventuelle tab som måtte opstå i forbindelse med aftalen, kan ikke kræves erstattet af Huntem.

2. Rettigheder til indhold og billeder

2.1 Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Huntem’s tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Huntem kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v.

2.2 Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Huntems brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Huntem’s tjenester.

3. Misbrug af Huntem CONNECT

3.1 Benyt venligst knappen “Anmeld annonce” på de enkelte annoncer, for at gøre Huntem opmærksom på eventuelle problemer eller indhold, der bryder med Huntems regler og vilkår, med henblik på at sikre annoncekvaliteten på Huntem CONNECT.

3.2 Huntem forbeholder sig retten til at fjerne indhold, hvis dette vurderes at være i strid med de beskrevne regler og vilkår.

4. Lukning af profil

4.1 Du kan til enhver tid uden yderligere varsel inaktivere eller lukke din profil på Huntem CONNECT ved at sende en meddelelse herom til info@huntem.com.

5. Personlige oplysninger

5.1 Når du som bruger benytter de ydelser, som tilbydes på Huntem.com, indvilger du i, at den data, som Huntem IVS (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere, der er placeret i Danmark og den Europæiske Union, sådan som det er nærmere beskrevet i Huntems Persondatapolitik.

5.2 Som bruger er du ansvarlig for nøjagtigheden af dine personlige oplysninger og for beskyttelsen af din personlige adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks anmode Kundesupport om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

6. Ændringer eller rettelser

6.1. Huntem kan opdatere de her beskrevne regler og vilkår til enhver tid. Opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter indhold på Huntems tjenester eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til Kundesupport.

Regler og vilkår er senest opdateret d. 01.09.2018.

Jagt Oplevelsen med Huntem