Jagt på ca. 1.250 ha på Overgaard Gods


Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.

Der er mulighed for at deltage i 13 fælles jagter (mark-driv-tryk-reguleringjagt) sælger min konsortieplads på overgaardgods ( jk 1990) ved Havendal,da jeg er blevet tilbudt plads i et andet konsortie.
Pris: 9400

Kontaktinformation:

E-mail: giraf04@gmail.com
Telefon: 25337180