England er med et areal på ca. 245.000 km2 det største af landene i Storbritannien, der også består af Skotland, Irland og Wales. Mindre øgrupper omkring fastlandet tilhører også Storbritannien. Det nordvestlige og sydvestlige område i England består hovedsageligt af højland. Mod sydøst er landskabet mere kuperet og med tendens til sletter. På grund af Golfstrømmen er klimaet i England mildt, men vinde og lavtryk fra Atlanterhavet passerer løbende ind over de britiske øer og gør vejrliget omskifteligt. Set i forhold til Centraleuropa er temperaturforskellen mellem vinter og sommer ikke stor, og der falder store regnmængder henover efteråret, mens foråret oftest er mere tørt.

Aktuelle Jagtrejser til England

Se Alle rejser til England

Gå på opdagelse i jagtlandet England

England har meget at tilbyde den tilrejsende jæger og jagtinteresserede. Uanset om man er dedikeret haglbøsse- eller riffeljæger, byder England på mange spændende jagtoplevelser. Landet har en stolt jagttradition og tilbage i kolonitiden bragte engelske rigmænd vildtarter såsom kinesiske vandrådyr, muntjac, sika- og dåvildt til Storbritannien. Det milde engelske klima har en positiv indflydelse på vildtets trivsel og dermed udbredelse, hvorfor der generelt forefindes store og tætte vildtbestande på tværs af landet. Har man derfor et ønske som jæger om at prøve kræfter med nye vildtarter, er der gode muligheder herfor i England.

England er kendt for generelt at have velorganiserede og professionelle jagtvæsener, hvor selektiv afskydning er en naturlig del af den almene vildtforvaltning. Denne tilgang har således stor betydning for landets vildtbestande, der i udgangspunktet er sunde og dermed er leveringsdygtige i stærke trofæer.

Riffeljagt i England

England har adskillige interessante vildtarter at tilbyde den tilrejsende riffeljæger og råder over stærke bestande inden for rå-, sika-, då- og kronvildt samt kinesisk vandrådyr og muntjac. Mange udenlandske jæger har besøgt England for netop at opleve den eftertragtede engelske bukkejagt. Især Sydengland har leveret utallige flotte trofæer i medaljeklassen og dermed dannet grundlag for mange spændende jagtoplevelser for de tilrejsende.

Jagtrejser til England - Riffeljagt

Bukkejagt i England

Den engelske bukkejagt er for mange jægere noget ganske særligt og strækker sig fra april til oktober. Det bølgede engelske landskab med blanding af agerbrug og spredt skovvækst er i kombination med det milde klima udgør gode livsbetingelser for råvildt. Derfor har man som bukkejæger gode chancer for spændende jagtoplevelser på råvildt. De sydlige områder i England er især kendt for at kunne levere imponerende trofæer, der kan placere sig i medaljeklassen. Ligesom i andre europæiske lande er det muligt at opleve den spændende brunstjagt på råvildt, hvor man kan være heldig at lokke / blade bukkene til mulige skudchancer.

Duejagt i England

England råder over noget af Europas bedste duejagt. Jagten på de blå ringduer, der også kaldes skovduer, må praktiseres året rundt, da englænderne betragter duerne som skadedyr, der årligt laver anseelige skader på afgrøderne. Særligt landbrugsarealerne i nærheden af større engelske byer er flittigt besøgt af skovduer i hobetal. Mange jægere har oplevet fantastiske duetræk under en flot lyseblå himmel, hvor trækkene kan blive så store, at det kan tage pusten fra selv den mest erfarne haglbøssejæger. På disse jagtdage kan antallet af nedlagte duer runde 100 stk., hvilket har betegnelse ”red letter day”.

Duejagt i England
Jagt på muntjac

Jagt på muntjac

Den danske jæger har mulighed for at opleve jagten på nogle af de mere sjældne vildtarter i Europa ved at rejse til England. Muntjac er en hjort, der med sin mindre størrelse og karakteristiske udseende adskiller sig fra andre hjortearter. Den kommer oprindeligt fra Asien, hvorfra adelen indførte den i starten af 1900-tallet. Det har vist, at den lille hjort er meget tilpasningsdygtig, idet den har haft held til at etablere sig som vildtbestand i England gennem det seneste århundrede. Muntjacen er kendt for at være en særdeles aktiv vildtart, der sjældent står stille længe ad gangen, så det gælder om at holde sig parat, når skudchancen opstår. Ligesom ved jagten på de øvrige hjortearter er jagten på muntjac typisk en kombination af anstandsjagt og pürch. Trofæet er ligesom alt andet ved muntjacen anderledes. Bukkene har små, men kraftige, spidser og rovdyrlignende tænder, der tages i kamp under brunsten.

Jagt på kinesisk vandrådyr

Der findes kinesiske og koreanske vandrådyr, som ikke må betragtes som subarter inden for råvildt, da vandråvildt ikke har noget tilfælles med det europæiske råvildt. Arten blev ligesom muntjacen importeret og udsat i naturen fra Asien i slutningen af 1800-tallet. Der findes i dag en tæt bestand af kinesiske vandrådyr i det sydlige England, hvor de fortrinsvis trives i vådområder, hvor der også er græsenge. Navnet vandrådyr har sin berettigelse i, at dyrene er særdeles dygtige svømmere og sagtens kan tilbagelægge større afstande i vand. Deres udseende er karakteriseret ved synlige og skarpe hugtænder i overmunden, hvilket har givet dem tillægsbetegnelsen vampyrhjorten.

Jagten på det kinesiske vandrådyr er ligesom anden riffeljagt på hjortevildt en kombination mellem anstandsjagt og pürch. Dette trofæ er eftertragtet og adskiller sig markant fra øvrige hjortetrofæer i den erfarne jægers samling.

Jagtrejse kombineret med ferie i England

Mange jægere kombinerer gerne en jagtrejse til England med en familie- og oplevelsesferie. England har dels en spændende kultur og historie, som man kan fordybe sig i, og dels et pulserende storbyliv i hovedstaden London, der danner kontrast til de smukke naturscenarier i de landlige egne. Englænderne er et høfligt og imødekommende folkefærd, som gerne tager åbent imod tilrejsende med interesse for nye oplevelser.

Jagtrejse og bukkejagt England

Så grib muligheden og ”jagt oplevelsen” i England.

Følg os på instagram

Instagram did not return a 200.