Buejagt på kronhjort

Tekst: Huntem
Billeder: Franz Homberg, Orla Hansen og Huntem

”Da jeg så et mindre poppeltræ blive kastet fra side til side, vidste jeg med det samme, at der var en kronhjort på vej. Jeg strammede instinktivt grebet om buen og drejede mig langsomt rundt i træet”. Franz Holmberg er dedikeret buejæger og var naturligvis ude med sin bue, da det for første gang blev tilladt at jage de store hjortearter med bue i Danmark i september 2018.

Buejagt på skovens konge

Ny lovgivning om buejagt på de store hjortevildtarter

Som noget nyt er det for jagtsæsonen 2018-2019 blevet tilladt at jage sika-, då- og kronvildt med bue i Danmark. Hidtil har det største jagtbare vildt med bue været råvildtet. Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere (FADB) har arbejdet målrettet mod at lovliggøre jagt med bue på de store hjortearter. Dette ihærdige arbejde har endelig båret frugt med den igangværende forsøgsordning.

Dette arbejde baserer sig på, at buerne længe har været på det samme tekniske niveau som de øvrige jagtvåben i forhold til en etisk forsvarlig nedlæggelse af vildtet.

På nuværende tidspunkt er der tale om en tidsbegrænset forsøgsordning, der løber fra den 1. september 2018 til den 31. august 2019 med mulighed for 1 års forlængelse, men også for afbrydelse før periodens udløb, såfremt der måtte opstå utilsigtede forhold.

De centrale bestemmelser i ordningen er som følger:

 • Jagten skal ske efter jagtlovens almindelige regler, og jagten må kun foretages af personer, der har ret til at udøve buejagt.
 • Hvis der konstateres tegn på anskydning, og vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer, skal den, der har afgivet skud, sørge for, at der tilkaldes en legitimeret schweisshundefører.
 • Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (E0) være mindst 80 J og pilevægten mindst 33 gram.
 • Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.
 • Personer, der har afgivet skud til eller nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal for hvert skud eller nedlagt stykke vildt indberette digitalt til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal indeholde oplysninger om vildtart, buetype og piletype, jagtform, tid og sted for jagten, og om der har været tilkaldt schweisshund.
 • Schweisshundeførere, der har eftersøgt vildt påskudt med bue, skal indberette dette efter reglerne i bekendtgørelsen om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.
 • Senest 6 måneder efter forsøgets afslutning skal Miljøstyrelsen have evalueret forsøget.
 • I forsøgsperioden laver Miljøstyrelsen kontrollerede forsøg for at få viden om effektiviteten af buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Store jagtoplevelser i kraft af godt naboskab

Franz Holmberg beskriver et tæt samarbejde blandt naboer om at give områdets hjortevildt de bedste betingelser. For tre år siden blev det besluttet at ændre måden, hvorpå hjortevildtet blev jagtet i området. I stedet for at de enkelte jægere uafhængigt jagtede i området, valgte man i fællesskab at aftale to fællesjagter i løbet af sæsonen for at mindske jagttrykket og sikre den fornødne ro til vildtet. Der ligger således en langsigtet plan bag Franz’ store jagtoplevelse med buen.

 

Første danske kronhjort med bue i nyere tid

I det område, hvor Franz har sin jagt, er det i september kun tilladt at skyde spidshjorte. Derfor var chancerne for netop at møde en spidshjort beskedne. Ikke desto mindre var spændingen stor, da Franz sneg sig af sted med sin bue de første dage i september.

Han havde forberedt sig grundigt til premieren og skabt sig et overblik over kronvildtets færden i området. Med denne viden i bagagen havde han med stor omhu placeret sin stige, hvor han vurderede at ville få de bedste chancer. Buens rækkevidde er selvsagt begrænset set i forhold til en jagtriffels. Derfor begynder buejægerens jagtoplevelse allerede i planlægningen af selve jagten.

Hjorte på vej

Den 4. september om aftenen havde Franz stille pürchet sig på plads i stigen og iagttog ivrig råvildt aktivitet på sin venstre side. Som buejæger er man om muligt endnu mere opmærksom på de små tegn i naturen og sanserne er skærpet. ”Jeg blev pludselig revet ud af mine råvildt-iagttagelser, da jeg så og hørte et mindre poppeltræ få seriøse bank på min højre side” beskriver Franz. “Træet fik så mange bank, at jeg ikke var i tvivl om, at der måtte være tale om en kronhjort”. Kort tid efter trådte først en seksender, siden endnu en seksender frem foran ham. Til sidst kom der heldigvis en spidshjort til syne. Pulsen steg.

“Jeg fik mig langsomt og lydløst drejet, således at jeg var klar, hvis jeg ville få chancen. De tre hjorte kom først til syne på 60 meter, men havde retning imod mig. Første gang de stoppede op, befandt spidshjorten sig desværre bag en gren. Jeg bevarede roen og havde stadig en god mavefornemmelse af, at spidshjorten ville komme fri”.

Pilen slippes

Heldet tilsmilede Franz. Hjortene trådte frem, og spidshjorten blev fri af grenene. Franz var allerede klar med en trukket bue. Han lod pilen gå mod hjerteregionen. Han kunne se pilen slå ind gennem dyret i hjerteregionen, uden at de tre hjorte gjorde antræk til at være voldsomt alarmeret. Hjortene løb cirka 30 meter, for igen at stoppe op og sikre. De fremstod forundrede over, den lyd, som pilen havde lavet. Spidshjorten vaklede og væltede omkuld. Seksenderne sikrede fortsat, inden de fortrak. ”Min puls var virkelig høj, og jeg var med det samme klar over, at jeg netop havde skudt min første kronhjort med bue – en helt fantastisk oplevelse” fortæller Franz Holmberg.

 Fakta fra jagten 

 • Skudafstanden til hjorten var cirka 19 meter
 • Hjorten gik 30 meter, inden den væltede
 • Der var gennemskud på hjorten, og pilen var boret langt ned i jorden bag den
 • Pilen var gået ind lige over hjertet og havde klippet en af de store blodårer fra hjertet
 • Pilens vægt var 33 gram, buen trækker 60 pund og 29,5 tommer

Huntem er taknemmelig for at kunne dele beretninger om store jagtoplevelser, og det er en særlig fornøjelse at dele beretninger som denne, hvor jagtoplevelsen tilføjes en ekstra dimension ved at være første gang en kronhjort kan nedlægges med bue i nyere tid i Danmark.

Huntem opfordrer jægere til altid at dele deres jagtoplevelser via info@huntem.com eller via #huntem på Instagram. Er jagtoplevelsen fuldendt med et flot billede, er det også en oplagt mulighed at deltage i ”Jagt Billedet” hver måned.

2 tanker om “Buejagt på kronhjort

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *