Polen er et Centraleuropæisk land, som deler landegrænser med Østersøen mod nord, Slovakiet og Tjekkiet mod syd, Hviderusland og Ukraine mod vest og Tyskland mod øst. Polen deler søgrænser med Danmark og Sverige. Polens areal er ca. 310 000 km², hvilket gør Polen til det 9. største land i Europa.

Aktuelle Jagtrejser til Polen

Se Alle rejser til Polen

Gå på oplevelse i Jagtlandet Polen

Til trods for at Polen er medlem af EU og Nato og gennemgår en stor udvikling i disse år, er Polen fortsat bagud i forhold til den udvikling, der er sket i det vestlige Europa. Mange tilrejsende oplever en stor forskel her, og denne forskel beskrives af flere som en rejse tilbage til perioden under efterkrigstidens Danmark.

Polens centrale beliggenhed mellem det østlige og vestlige Europa bidrager til, at landet kan tilbyde den tilrejsende en interessant kultur, der altid har været højt respekteret. Derudover har Polen en spændende historie, som mange turister hvert år rejser til landet for at få et indblik i. Polen har mange velbevarede gamle byer med smukke middelalderbygninger og levn fra tiden, hvor landet var underlagt et kommunistisk styre. I de større byer, såsom Warszawa og Krakow, skal man ikke lede længe, før man finder attraktioner inden for musik, kunst og teater. (www.poland.travel/en).

Jagtlandet Polen

Polen er et meget anerkendt jagtland i Europa. Mange europæiske jægere kan berette om spændende jagtoplevelser i Polen. Polen kan også tilbyde mange forskellige vildtarter, som nyder en stor jagtlig interesse.

Jagten er en central del af den polske kultur, udover at være en vigtig indtægtskilde. Man er gennem de senere år blevet mere opmærksom på at udnytte landets jagtlige potentiale. Polens anerkendelse som jagtland hænger utvivlsomt sammen med den vildtrigdom, som landet besidder. Vildtrigdommen skyldes flere faktorer. En væsentlig faktor er de store skovområder, hvor vildtet altid kan finde ro og føde.

Cirka 30% af landets samlede areal er dækket af skov. En anden central faktor er den store variation landskabet har, der spænder fra bakkede områder med forskellige skovtyper, store eng- og moseområder og bjergrige områder mod syd. Derudover er landbruget meget afvekslende, og de varierende afgrøder på markerne giver i kombination med en relativt primitiv landbrugsdrift vildtet et bredt fødegrundlag. Landbrugsarealerne i Polen udgør cirka 60% af landets samlede areal. Der er stor forskel på, hvordan landbruget drives i Polen. Det spænder lige fra store moderne maskiner og traktorer til gamle hestetrukne vogne og primitive maskiner.

Den polske befolkning er generelt venlige og gæstfrie. De polske værter, jagtledere og medhjælpere er indstillet på at give de tilrejsende en god og spændende oplevelse.

Riffeljagt i Polen

Polen kan byde på mange spændende vildtarter, som man kan jage med riffel. Den polske riffeljagt er på følgende vildtarter: Kronvildt, råvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin, grævling, mårhund og ræv. Naturen er ofte meget afvekslende, og jagtreviret kan både være eng- og moseområder over agerland med små skove og læhegn til dybe skovområder med bakker og sågar bjerge mod syd. De mange muligheder kan ofte kombineres, så man kan opleve flere spændende vildtarter på den samme jagtrejse.

Hjortejagt i Polen

Mange jægere drager hvert år til Polen for at opleve den intense jagt på hjort. Jægere planlægger ofte jagten således, at de kan opleve den intense jagt på kron- og dåhjort under brunsten. Denne jagtform er særlig populær, da man forsøger at finde de rette hjorte til afskydning og derfor sammen med en jagtleder må pürche sig frem til en eventuel skudchance. Det betyder ofte mange timer i terrænet for at finde dyrene og ikke mindst finde den rigtige hjort til afskydning. Jagten bliver ofte ekstra intens, da man pürcher gennem skoven akkompagneret af kronhjortenes brøl eller dåhjortenes grynt. Der nedlægges hvert år store kapitale hjorte i Polen, og det er ikke ualmindeligt, at trofæerne når medaljeklassen.

Bukkejagt i Polen

Polen har en enormt stærk bestand af råvildt. Dette skyldes, at biotopen i store dele af landet er perfekt til, at råvildtet kan trives og opnå stærke trofæer. Bukkejagten tiltrækker hvert år mange håbefulde jægere, der ønsker at jage de smukke sommerbukke. Bukkejagten foregår ofte som pürch med en jagtfører, ligesom anstandsjagt også bliver anvendt. Denne jagtform kan også blive kombineret med jagt på vildsvin, da disse også findes i et stort antal. Det er ikke unormalt, at man kan nedlægge stærke bukke i medaljeklassen. Det ses ofte, at jægere vælger at tage af sted som en gruppe på bukkejagt for på den måde at kunne dele hinandens jagtoplevelser og selskab mellem pürcherne.

Hundyrsjagt i Polen

Jagten på hundyr er en anden populær jagtform i Polen. Jagten går ud på at beskyde vildtbestandenes produktionsapparat. Det er selvsagt ikke trofæjagt, men derimod spændende pürchjagt på hinder, dåer, muflonfår samt kalve, råer og lam. Idet der ikke indgår trofæafgift, er prisen på denne jagtform attraktiv.

Således er hundyrsjagt et oplagt valg for jægeren, der ønsker at jage i den smukke polske natur, men tillægger trofæet på hjort, muflonvædder og buk mindre betydning. Jagten kan ofte være meget udfordrende, da der ofte er mange dyr i rudlerne hos kronvildtet. Derfor er der også mange øjne og ører til at afsløre jægeren.

Trykjagt i Polen

Trykjagten er en af de mest velkendte polske jagtformer. Hvert år besøger mange jagtselskaber Polen for at opleve trykjagten og dens charme. Ofte tager selskaberne af sted som en mindre gruppe, hvor der både er plads til spændende fælles jagtoplevelser men også tid til socialt samvær om aftenen.

Jagten organiseres typisk med et antal større eller mindre såter hen over dagen. Ofte må deltagerne skyde alt jagtbart vildt, men disse aftaler kan variere meget. Hundyr og mindre vildsvin er selvsagt billigere at nedlægge end trofæbærende vildt. Disse aftaler kan blive sammensat på mange måder, men på en trykjagt i Polen kan man på en enkelt post have god chance for at få skudchance til flere forskellige vildtarter, hvilket også er en stor del af spændingen og charmen ved trykjagt.

Såterne bliver som oftest drevet af med hunde, da især vildsvinene kan være svære at trykke ud af skovtykningerne. Dette giver også en ekstra dimension i form af halsende hunde i drevet. Riffelskytterne posteres på centrale positioner i terrænet, hvor vildtet har for vane at komme for.
De polske arrangører har mange års erfaring med netop trykjagt, hvorfor man kan forvente en god og sikker afvikling af jagten. Typisk serveres et middagsmåltid mellem såterne og gerne ude i terrænet. Her er der mulighed for at høre om de andre deltageres oplevelser, udveksle jagthistorier samt at betragte det nedlagte vildt.

Vildsvinejagt i Polen

Vildsvinebestanden i Polen er i mange områder ganske tæt. Dette betyder, at Polen kan byde på spændende vildsvinejagt, hvor der udelukkende jages efter vildsvin. Jagten kan enten tilrettelægges som pürch eller anstand. Når vildsvinene jages på denne måde, er der også bedre mulighed for at selektere de rigtige dyr til afskydning. Der er tilmed gode muligheder for at finde en stor keiler, da denne jagtform kan muliggøre, at der er tid til at iagttage og udvælge de rigtige svin fra en eventuel rotte (gruppe af svin).

Jagtrejse kombineret med ferie i Polen

Mange jægere vælger netop Polen som jagtrejsedestination for at opleve den forskelligartede vildtrigdom og natur, som landet er kendt for. Denne jagtrejse har også gode kombinationsmuligheder med en familieferie og/eller storbyferie. Således venter der den tilrejsende interessante og forskelligartede oplevelser i Polen, hvor naturen, kulturen og historien har meget at tilbyde, også for mindre jagtinteresserede familiemedlemmer.

Så grib muligheden og jagt oplevelserne i Polen.

Følg os på instagram

Instagram did not return a 200.