Tyskland er en stat bestående af 16 delstater. Tyskland grænser mod nord op til Danmark, mod syd til Schweiz og Østrig, mod øst til Østrig, Tjekkiet og Polen og mod vest til Frankrig, Luxembourg, Belgien og Holland. Tyskland har i kraft af sin centrale beliggenhed i Europa haft en stor indflydelse på den europæiske historie. Tyskland er med sine mere end 80 millioner indbyggere også det folkerigeste land i EU. Tyskland råder over den største økonomi i EU og på verdensplan den fjerde største.

Aktuelle Jagtrejser til Tyskland

Se Alle rejser til Tyskland

Gå på oplevelse i Jagtlandet Tyskland

Det tyske klima er tempereret, men alligevel med nogen variation. I det nordlige Tyskland er klimaet præget af kystklima, hvilket skyldes vestenvinden og Golfstrømmen. I det østlige Tyskland er klimaet mere præget af kontinentalklima. I den sydlige del af Tyskland er klimaet mere fastlandsklima, som betyder varmere somre og koldere vintre.

Tyskland har en fantastisk videnskabs- og kulturhistorie. Hvert år valgfarter tusindvis af turister til landet for at opleve de gamle smukke byer, den forskelligartede kunstskat, musikarrangementer, diverse museer og landets spændende og blodige historie. Med andre ord kan Tyskland bidrage med meget til kombineret jagt- og oplevelsestur.

Det tyske køkken er uden tvivl meget mangfoldigt og bestemt en oplevelse værd. Der er stor variation i maden mellem de forskellige regioner. De sydlige lande har mange retter, der er inspireret af spagetti og pasta. De nordlige regioner byder på lidt tungere retter inspireret af kartofler og kål. I disse regioner støder man typisk på den klassiske tyske Sauerkraut samt et væld af spændende pølser. Generelt er den tyske gastronomi også under stor påvirkning af den store indvandring landet har oplevet, hvorfor man også let kan finde køkkener med inspiration fra bl.a. Grækenland, Italien, Indien og Tyrkiet.

Tyskland har også en kendt og stolt øl-tradition. Flere bryggerier kan dateres mere end 1000 år tilbage. Ølproduktionen er stor i Tyskland og der findes utallige store og små bryggerier i hele landet. Er man øl-interesseret, er Tyskland bestemt et besøg værd.
Landet kan derudover byde på gode vinoplevelser. Der produceres både rød- og hvidvine, men især hvidvinene er interessante og anerkendte. Her anvendes flere forskellige druesorter, men især den tyske Riesling er verdenskendt.

Jagtlandet Tyskland

Tyskland er qua sin størrelse et enormt varieret jagtland. Ligesom som fx Polen, så råder landet over en meget forskelligartet natur. I store områder findes der store skove med både løv- og nåletræer. Dette betyder at de forskellige vildtarter i disse områder kan finde ro og føde gennem hele året. I disse store skove står der stærke bestande af bl.a. kronvildt, dåvildt, råvildt og vildsvin.

Ligesom Danmark har Tyskland også et meget veludviklet landbrug. Dette betyder gode levemuligheder for især bestande af det tilpasningsdygtige råvildt, men også andre vildtarter nyder glæde af landbrugets store fødebidrag. Det er især af føde såsom majs, kartofler diverse kornsorter og græs som skaber gode levevilkår for vildtet.

I det sydlige Tyskland er landet mere varieret. Her er der bjergrige områder, som også huser stærke vildtbestande. Her er der stor variation mellem landbrug, skov og bjergrige områder. Denne variation er ofte positiv for vildtbestandene, da der gennem det meste af året er gode fødevilkår.

Riffeljagt i Tyskland

Som riffeljæger er Tyskland et meget spændende jagtland at rejse til. Tyskland råder over mange spændende vildtarter som må nedlægges med riffel. Der er jagttid på følgende arter: Kronvildt, råvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, gemse, vildsvin, ræv, mårhund og vaskebjørn. Der er i rigtig mange områder i Tyskland med store vildtbestande, hvorfor der også skydes meget vildt hvert år i landet.

Trykjagt/bevægelsesjagt i Tyskland

Som med alt andet hvad tyskerne foretager sig, er det som oftest ud fra devisen ”ordnung muss sein”. Dette gælder også deres afviklinger af tryk- og bevægelsesjagterne. Jagtformen bevægelsesjagt er en typisk tysk måde at organisere en riffeljagt på. Der er ikke på samme måde tale om kortere intense såter, hvor vildtet presses ud ofte i stor fart, men snarere en jagtdag bestående af en-tre såter. Det betyder at jægeren oplever vildtet meget mere i ro end hvis der er tale om såter, hvor man sidder tæt på drevet.

Dette har flere fordele. En af fordelene er at vildtet som oftest kommer langsommere forbi skytterne, hvorved de ”rigtige” dyr kan afskydes. I de danske statsskove har man ladet sig inspirere til denne jagtform, således at jægerne får bedre mulighed for at afgive sikre skud til især kronvildtet, som har tendens til at klumpe sammen i rudlerne. Dette giver færre anskydninger samt større succes med at skyde de rette dyr. På en tryk/bevægelsesjagt i Tyskland er der mulighed for at skyde en lang række vildtarter og der er altid styr på tingene.

Bukkejagt i Tyskland

Tyskland råder over en stærk bestand af råvildt, hvilket derfor også betyder at landet har en spændende bukkejagt. Der skydes hvert år store bukke i Tyskland. De fleste steder i Tyskland er biotopen perfekt til, at råvildtet kan trives og opnå stærke trofæer. Den tyske bukkejagt tiltrækker hvert år mange håbefulde jægere, der ønsker at jage de smukke sommerbukke. Bukkejagten foregår ofte som pürch, ligesom anstandsjagt også bliver anvendt. Denne jagtform kan også blive kombineret med jagt på vildsvin, da disse også findes i et stort antal i landet.

Så grib muligheden og ”jagt oplevelserne” i Tyskland.

Følg os på instagram

Instagram did not return a 200.