Hvorfor Huntem CONNECT?

HVAD ER HUNTEM CONNECT?

Med Huntem CONNECT stræber vi efter at skabe forbindelse mellem udbydere af jagtterræn og jægere samt mellem jægere. Formålet er at formidle gode jagtoplevelser for såvel nyjægere som erfarne jægere.

Huntem CONNECT tilbyder en seriøs platform, hvor alle private med interesse i formidling af jagtoplevelser gratis kan komme i kontakt med hinanden. Huntem CONNECT er derfor interessant for skov- og jordejeren eller landmanden, der ønsker deres jagtterræn udlejet, jægeren der søger nyt jagtterræn, jægeren der ønsker at bytte en jagtoplevelse og jægeren der søger et jagtfællesskab i f.eks. et jagtkonsortium.

Huntem CONNECT byder alle private indenfor – knæk og bræk med jagten på de gode oplevelser.

Nytænkende jagtformidling uden grænser

Med Huntem CONNECT bliver det nu muligt at nå ud til tusindvis af jægere med nogle få klik. Den intuitive platform muliggør, at brugerne let kan udleje, søge og bytte jagtoplevelser.

Jagtformidling

Huntem ønsker at bringe jagtoplevelserne til jægeren på en ny og gennemtænkt måde.

Huntem stræber efter at formidle jagtterræn mellem udbydere og jægere, både i og udenfor Danmark. Vores samarbejdspartnere er alle – lige fra skov- og jordejeren til landmanden og jagtrejsebureauet. Således har vi som en af vores målsætninger at skabe en platform, der forbinder jægerne med deres fremtidige jagtoplevelser.

Hos Huntem vægtes brugeroplevelsen på platformen højt. Alle aspekter af denne oplevelse skal være god.

Jagtoplevelsen starter allerede i det øjeblik, hvor jægeren får den første ide og inspireres til at søge mulighederne for at føre sin ide ud i virkeligheden. Ligeledes slutter den ikke før, at jægeren har haft den ønskede oplevelse og eventuelt videreformidlet den til andre jagtinteresserede.

For at jagtoplevelsen kan være succesfuld, skal jagtudlejerne således finde de rette jægere og jægerne den rette jagt. Det betyder, at søgeprocessen skal optimere sandsynligheden for, at det rigtige match kan opstå.

Jagtudlejning i Danmark

En nytænkende platform med fokus på den gode jagtformidling. Et godt tilbud til alle lige fra landmanden til nyjægeren.

Danmark er et spændende jagtland med mange muligheder. Her findes stærke bestande af rå-, då- og kronvildt, ligesom der er sikavildt i nogle områder. Den danske jagt er også kendt for sin fine småvildtjagt på andefugle, gæs, fasaner, agerhøns, snepper, bekkasiner samt harer og ræv. Der udlejes hvert år mange interessante jagtarealer i Danmark. Det er ikke givet, at jægere via deres netværk har mulighed for at finde de ønskede jagtarealer, ligesom det kan være svært at få et overblik over tilgængelige arealer.

Hos Huntem er din søgning efter nyt jagtterræn gjort brugervenlig og overskuelig.

Via søgefunktionen finder du frem til netop den geografiske placering, som du ønsker for dit næste jagtareal, og du kan målrette din søgning ud fra de vildtarter, som du har særlig interesse for.

Jagt byttes

Huntem CONNECT giver mulighed for at jægere kan bytte gode jagtoplevelser med hinanden med den intelligente søgemaskine.

Mange danske jægere råder over spændende og vildtrige jagtarealer. Det er dog ikke alle, der har mulighed for at opleve flere forskellige jagtformer og vildtarter på deres jagtterræn.

Derfor kan man som jæger via vores jagtformidling, søge andre jægere at bytte en god jagtoplevelse med. Dette gøres under menuen “Jagt byttes”. Alle opfordres til en ærlig og ordentlig brug af denne mulighed. Det er vigtigt, at man gensidigt opstiller realistiske forventninger, således at et bytte af en jagtoplevelse bliver en positiv oplevelse for begge parter.

Jagt sælges

Huntem CONNECT giver mulighed for at private kan sælge jagtoplevelser til interesserede jægere via platformen.

Mange jord- og skovejere, men også etablerede jagtkonsortier, råder over store arealer, hvor der kan opstå muligheden for at sælge en jagtoplevelse. Denne mulighed står åben på vores jagtformidling.

Her kan man frit annoncere, hvis man har en jagtoplevelse til salg. Alle henstilles til egenhændigt at orientere sig i lovgivningen indenfor salg af dagsjagt og deslige. Det er ikke alle vildtarter, som må jages under salg af dagsjagt.

Jagt søges

Med Huntem CONNECT kan man let og enkelt oprette en søge-annonce og finde frem til netop de jagtoplevelser der har ens interesse.

Som en del af vores jagtformidling, er der også mulighed for at oprette en annonce under “Jagt søges”. Huntem har dagligt mange forskellige brugere, hvorfor der er mulighed for, at man kan blive kontaktet, hvis man er opsøgende på at leje eller købe en jagtoplevelse.

Beskriv det du måtte søge så præcist som muligt, således at andre hurtigt kan klarlægge, om de har noget at tilbyde dig.