… mens vi venter!

HUNTEM CONNECT

Huntem CONNECT giver jægerne helt nye muligheder for at jagte oplevelserne!

  • SØG OG BYT JAGTOPLEVELSER
  • UDLEJ DIT JAGTTERRÆN
  • FIND ET NYT JAGTKONSORTIUM
  • FÅ FORBINDELSE TIL NYE JAGTKAMMERATER
  • GRATIS PLATFORM FOR PRIVATE
Hold dig opdateret!

Vær blandt de første til at få meldingen, når HUNTEM CONNECT går LIVE…

Nyhedsbrevet udkommer, når vi har relevante nyheder.

Bare rolig – vi spammer dig ikke…

… mens vi venter!

HUNTEM CONNECT

Huntem CONNECT giver jægerne helt nye muligheder for at jagte oplevelserne!

  • SØG OG BYT JAGTOPLEVELSER
  • UDLEJ DIT JAGTTERRÆN
  • FIND ET NYT JAGTKONSORTIUM
  • FÅ FORBINDELSE TIL NYE JAGTKAMMERATER
  • GRATIS PLATFORM FOR PRIVATE
Hold dig opdateret!

Vær blandt de første til at få meldingen, når HUNTEM CONNECT går LIVE…

Nyhedsbrevet udkommer, når vi har relevante nyheder.

Bare rolig – vi spammer dig ikke…

HUNTEM CONNECT

Huntem Connect ønsker at bringe jagtoplevelserne til jægeren på en ny og gennemtænkt måde.

Jagtformidling

Hos Huntem ønsker vi at bringe jagtoplevelserne til jægeren på en ny og gennemtænkt måde.

Vi stræber efter at formidle jagtterræn mellem udbydere og jægere, både i og udenfor Danmark. Vores samarbejdspartnere er alle – lige fra skov- og jordejeren til landmanden og jagtrejsebureauet. Således har vi som en af vores målsætninger at skabe en platform, der forbinder jægerne med deres fremtidige jagtoplevelser.

Hos Huntem vægter vi brugeroplevelsen på vores platform højt. Vi ønsker, at alle aspekter af denne oplevelse skal være god.

Jagtoplevelsen starter allerede i det øjeblik, hvor jægeren får den første ide og inspireres til at søge mulighederne for at føre sin ide ud i virkeligheden. Ligeledes slutter den ikke før, at jægeren har haft den ønskede oplevelse og eventuelt videreformidlet den til andre jagtinteresserede.

For at jagtoplevelsen kan være succesfuld, skal jagtudlejerne således finde de rette jægere og jægerne den rette jagt. Det betyder, at søgeprocessen skal optimere sandsynligheden for, at det rigtige match kan opstå.

Jagtudlejning i Danmark

Danmark er et spændende jagtland med mange muligheder. Her findes stærke bestande af rå-, då- og kronvildt, ligesom der er sikavildt i nogle områder. Den danske jagt er også kendt for sin fine småvildtjagt på andefugle, gæs, fasaner, agerhøns, snepper, bekkasiner samt harer og ræv. Der udlejes hvert år mange interessante jagtarealer i Danmark. Det er ikke givet, at jægere via deres netværk har mulighed for at finde de ønskede jagtarealer, ligesom det kan være svært at få et overblik over tilgængelige arealer.

Hos Huntem har vi derfor gjort din søgning efter nyt jagtterræn mere brugervenlig og overskuelig.

Via vores søgefunktion finder du frem til netop den geografiske placering, som du ønsker for dit næste jagtareal, og du kan målrette din søgning ud fra de vildtarter, som du har særlig interesse for.

Jagt byttes

Mange danske jægere råder over spændende og vildtrige jagtarealer. Det er dog ikke alle, der har mulighed for at opleve flere forskellige jagtformer og vildtarter på deres jagtterræn. Derfor kan man som jæger via vores jagtformidling, søge andre jægere at bytte en god jagtoplevelse med. Dette gøres under menuen “Jagt byttes”. Vi opfordrer til en ærlig og ordentlig brug af denne mulighed. Det er vigtigt, at man gensidigt opstiller realistiske forventninger, således at et bytte af en jagtoplevelse bliver en positiv oplevelse for begge parter.

Jagt sælges

Mange jord- og skovejere, men også etablerede jagtkonsortier, råder over store arealer, hvor der kan opstå muligheden for at sælge en jagtoplevelse. Denne mulighed står åben på vores jagtformidling. Her kan man frit annoncere, hvis man har en jagtoplevelse til salg. Vi henstiller til, at man egenhændigt orienterer sig i lovgivningen indenfor salg af dagsjagt og deslige. Det er ikke alle vildtarter, som må jages under salg af dagsjagt.

Jagt søges

Som en del af vores jagtformidling, er der også mulighed for at oprette en annonce under “Jagt søges”. Vi har dagligt mange forskellige brugere, hvorfor der er mulighed for, at man kan blive kontaktet, hvis man er opsøgende på at leje eller købe en jagtoplevelse. Beskriv det du måtte søge så præcist som muligt, således at andre hurtigt kan klarlægge, om de har noget at tilbyde dig.