Tekst: Ole Geert Dam og Huntem
Foto: Ole Geert Dam, Pernille Hansen og Huntem

F.T. Spaniels – Cocker Spaniel og Springer Spaniel

Spanielracerne er i sin tid skabt som stødende jagthunde til hovedsagelig fuglevildt. De blev tidligere udelukkende brugt til at støde vildtet, hvorefter en rovfugl blev brugt til at nedlægge vildtet. Alternativt fangede man vildtet i udspændte net. Senere har man udvidet Spaniels jagtlige arbejdsområder til også at være apporterende jagthunde.

 

Historien om spaniels

Indtil slutningen af 2. Verdenskrig var Spaniels i Storbritannien udelukkende benyttet som jagthunde, og hvalpe blev udelukkende solgt til jægere. Med afslutningen af 2. Verdenskrig, begyndte hundeudstillinger at blive meget populære, og det betød samtidig, at Spaniels smukke udseende begyndte at blive populære hos ”ikke-jægere”, og på den baggrund opstod der i 1950’erne 2 avlsretninger af Spaniels. Den oprindelige ”jagthund” og den nye ”udstillingshund”.

Selvom denne opsplitning i avlsretninger har været almindelig i mere end 70 år, har de 2 racer dog altid været stambogsført under samme navne – Springer- og Cocker Spaniels – og når man skulle forklare forskellen, benævnede man altid jagthundene med ordene ”working Spaniels”.

I Danmark importerede man de første ”working Spaniels” i starten af 1980’erne fra Storbritannien, og de blev meget hurtigt utrolig populære i Danmark. For at kunne kende forskel, opfandt man, her i Danmark, navnet ”F.T. Spaniels”, hvor forkortelsen F.T. står for ”Field Trail” – altså markprøver eller jagt-Spaniels.

En populær vildtfinder

F.T. eller Working Spaniels popularitet er ikke opstået uden grund. Successen har næsten fulgtes med biotopændringerne for vildtet her i Danmark. Tidligere var der på de åbne marker en rigtig god vild bestand af f.eks. harer, agerhøns og fasaner, hvorfor ”De stående jagthunderacer” ganske naturligt var de mest anvendte og populære jagthunderacer.

Men den ændrede landbrugspolitik med krav om større effektivitet og deraf medfølgende større sprøjtning af de åbner marker betød desværre, at fødegrundlaget for harer, agerhøns og fasaner forsvandt. Uden det tidligere fødegrundlag forsvandt vildtet også fra de åbne marker og søgte mod hegn, mose, tæt krat og skov.

 

 

F.T. Spaniels på jagt

Netop i hegn, mose, krat og skov er F.T. Spaniels specialister, hvor de med deres overordentlige store jagtiver søger hårdt og tæt i selv de sværeste terræner. Når de finder vildtet, støder de det direkte, så det giver skudchance for deres fører og dennes jagtkammerater.

Det er klart, at når en F.T. Spaniels ikke tager stand, men støder vildtet direkte, kræver det også, at de bliver trænet til at gå et kort søg, så man også får en skudchance til det vildt, de støder. Netop det at være trænbar eller dresserbar, er der i avlsarbejdet gjort ekstraordinært meget ud af, og det betyder, at man samtidig med at have en moderne jagthund med ekstraordinær stor jagtiver, også har skabt en hund, som har et føjeligt og blødt temperament. Det betyder, at selv for en førstegangs F.T. Spanielejer er det muligt at træne dem til et højt niveau, selvfølgelig forudsat at man får den rette vejledning og afsætter den nødvendige tid til træning.

F.T. Spaniels i familien

F.T. Spaniels føjelige og bløde temperament krydret med deres attraktive størrelse og udseende har også betydet, at det ikke kun er jægeren, som finder dem behagelige og nemme at omgås. Også den øvrige familie har stor glæde af dem som familiehund. Men husk det ene udelukker ikke det andet.

En F.T. Spaniel fungerer absolut bedst som familiehund, når den får brugt sin medfødte og meget store jagtpassion.

Fakta om F.T. Spaniels

Working – eller F.T. Spaniels findes i 2 udgaver nemlig F.T. Cocker Spaniels og F.T. Springer Spaniels. Begge racer har samme arbejdsområder og bruges ens, men Cockerne er i størrelse en smule mindre end Springerne, og hvilke man foretrækker er helt op til den enkelte.

At F.T. Spaniels er nogle af de absolut mest populære jagthunderacer i Danmark i dag ses ved, at der årligt fødes ca. 400 nye F.T Cockerhvalpe og ca. 700 nye F.T. Springerhvalpe.

Klubben for F.T. Spaniels

”F.T. Spaniels” er en meget populær race i Danmark, og for at beskytte F.T. Spaniels som jagthunde, valgte seriøse jægere og opdrættere i 1994 at danne ”Foreningen for F.T. Spaniels”. Denne forening blev i 1996 til en egentlig klub og fik ganske naturligt navnet ”Klubben for F.T. Spaniels”.

Klubben for F.T. Spaniels er i dag en af de største specialklubber i Danmark og har ca. 1.600 medlemmer. Klubben tilbyder sine medlemmer landsdækkende træning, afholdelse af working test og markprøver, ligesom man afholder Spanieldage og træningsarrangementer både med danske og britiske instruktører. Klubben udgiver også et flot trykt medlemsblad i farver, som udkommer 6 gange årligt til samtlige medlemmer.

Læs mere om de danske F.T. Spaniels på klubbens hjemmeside (www.ftspaniels.dk) eller følg racen på Facebook (Klubben for F.T. Spaniels).

Læs også